Dissabte, 6 De Juny De 2020
Plaša Pere Sarret, 1 - MARTINETHorari:9,00-14,00dedillunsadivendres, MontellÓ i Martinet - 25724
Telèfon: 973 51 50 12 Fax:

Novetats

23/03
2020

DECRET DE MESURES TRIBUT└RIES A L'OAGRTL


organisme aut˛nom de gestiˇ i recaptaciˇ de tributs locals

DECRET DE MESURES TRIBUT└RIES A L'OAGRTL

La publicaciˇ en el BOE de 18 de marš de 2020 del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinÓries per fer front a limpacte econ˛mic i social del COVID-19, fa necessari adaptar en lÓmbit tributari de lOAGRTL les previsions contingudes en larticle 33, ja sigui en els processos de gestiˇ com de recaptaciˇ. Alhora que lOAGRTL Ús gestor de les delegacions en matŔria de gestiˇ i recaptaciˇ dels ajuntaments i altres ens, sacorda el segŘent:

Primer- Queda modificat el calendari de la primera cobranša de 2020, que afectava a lImpost sobre Vehicles de Tracciˇ MecÓnica i taxes municipals, publicat al BOP n˙m. 39, de 26 de febrer de 2020. En conseqŘŔncia es perllonga fins a 25 de maig de 2020 el cobrament en voluntÓria de la primera cobranša de 2020. Per tant, no es procedirÓ a la cÓrrega dels rebuts domiciliats que estava prevista pel 30 de marš de 2020. La nova data de cÓrrega de rebuts domiciliats es trasllada a 21 de maig de 2020.

Segon- Samplia fins a 30 dabril de 2020 les actuacions segŘents en els procediments vigents en data davui:

" Terminis de pagament en voluntÓria de les liquidacions (article 62.2 LGT).

" Terminis de pagament a resultes de la notificaciˇ de la providŔncia de constrenyiment (article 62.5 LGT).

" Els venciments de fraccionaments i aplašaments concedits.

" TrÓmits daudiŔncia, presentaciˇ de recursos contra les diligŔncies dembargament, solĚlicituds de devoluciˇ dingressos indeguts, alĚlegacions en procediments sancionadors, rectificaciˇ derrors materials que no hagin concl˛s en data 18 de marš de 2020.

" En seu de procediment administratiu de constrenyiment no sexecutaran les garanties de cap tipus que afectin als procediments en vigor.

Tercer- Samplia fins a 20 de maig de 2020 les actuacions segŘents que sinici´n a partir de 18 de marš de 2020:

" Terminis de pagament en voluntÓria de les liquidacions (article 62.2 LGT).

" Terminis de pagament a resultes de la notificaciˇ de la providŔncia de constrenyiment (article 62.5 LGT).

" Els venciments daplašament i fraccionament.

" Els terminis relacionats amb les subhastes ara en trÓmit a quŔ es refereix els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptaciˇ.

" Atenciˇ de requeriments, diligŔncies dembarg, trÓmits dalĚlegacions o audiŔncia.

Quart- El perÝode comprŔs entre el 18 de marš i 30 dabril no computarÓ als efectes dels terminis establerts en larticle 66 de la LGT ni tampoc als terminis de caducitat. SacreditarÓ fins a 30 dabril de 2020 un sol intent de notificaciˇ en les notificacions del recurs de reposiciˇ.

CinquŔ- Oportunament sanunciarÓ linici de la segona cobranša. SisŔ- Es mantenen en vigor les entregues mensuals a compte a favor dels ajuntaments i daltres ens que tenen delegada la recaptaciˇ ja aprovades a linici daquest exercici. Alhora es mantindrÓ la concessiˇ de bestretes extraordinÓries.

SetŔ- Es donarÓ la mÓxima publicitat a aquesta resoluciˇ.

Lleida, 19 de marš de 2020Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web