Dissabte, 7 De Desembre De 2019
Plaça Pere Sarret, 1 - MARTINETHorari:9,00-14,00dedillunsadivendres, Montellà i Martinet - 25724
Telèfon: 973 51 50 12 Fax:

Actuacions Subvencionades Diputació Lleida i organismes depenents

03/04
2019

Pavimentació del carrer anomenat Carreró del nucli d'Estana

Foto


La Presidència de la Diputació de Lleida  Decret número 966, de 21 de març de 2019, expedient 201803299

s'ha concedit a favor d'aquest ajuntament un ajut directe per l'import de 11.800,00 ¬

- per dur a terme la següent actuació (codi expedient 201803299)

Pavimentació del carrer anomenat Carreró del nucli d'Estana


14/12
2018

Inversions de millora al dipòsit 1 de Montellà i millora de la captació del Torrent de la Font d'Abeller

Foto


Per acord de la Junta d e Govern de la Diputació de Lleida número 39/2016, en sessió de 28 de novembre de 2016.

s'ha concedit a favor d'aquest ajuntament un ajut per l'import de 13.631,80 ¬

- per dur a terme la següent actuació (codi expedient: 201603805)

Inversions de millora al dipòsit 1 de Montellà i millora de la captació del Torrent d'Abeller.


05/10
2017

Pla d'arrendaments i subministraments de la DiputaciódeLleida,anualitats 2017 a 2019

Foto


Per La Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 5 de març de 2018, i d'acord amb el que disposa l'article 11 de les Bases Reguladores del Pla d'Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida, anualitat 2017, 2018 i 2019, aprovades pel Ple de la Corporació de 19 de maig de 2017, va aprovar les següents actuacions:

Anualitat: 2017    Núm. Expedient: 201703625

Pressupost de l'actuació: 6.499,55 ¬

Anualitat 2018     Núm. Expedient: 201703626

Pressupost de l'actuació: 6.499,55 ¬

Anualitat: 2019    Núm. Expedient: 201703627

Pressupost de l'actuació: 6.499,55 ¬


23/01
2019

Funcionament i administració del consultori mèdic de Martinet 2018

Foto


Per la Junta de Govern de la Corporació número 37/2018 de 26 de novembre de 2018.

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament una subvenció per l'import de 9.025,00 ¬ - per du a terme la següent actuació:

 funcionament i administració del consultori mèdic local, anualitat 2018.

codi: 201803106


14/01
2019

Servei de salvament i socorrisme de les piscinesmunicipals,temporada 2018

Foto


Per la Junta de Govern de la Corporació número 37/2018, de 26 de novembre,

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament una subvenció per l'import de 4.500,00 ¬ per dur a terme la següent actuació:

finançament pel servei de salvament i socorrisme de la piscina municipal de Martinet, temporada d'estiu, 2018.

Codi; 201803317


25/10
2018

Implantació de millores en el dipòsit d'aigua de Martinet

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 39/2016, en sessió de 28 de novembre de 2016.

Sha concedit a favor d'aquest ajuntament un ajut pe rl'import de 6.363,19 ¬

- per dur a terme la següent actuació (codi expedient:201603671)

Implantació de millores en el dipòsit d'aigua de Martinet.


25/04
2018

Adquisició terrenys Camp de la Palanca i finca adjacent, a la zonadel Garbé

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 14/2018, en sessió de caràcter ordinari del 23 d'abril de 2018.

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament un ajut per l'import de 28.500,00 ¬ - per dur a terme la següent actuació (codi expedient: 201800217)

Adquisició terrenys Camp de la Palanca i finca adjacent, a la zona del Garbé, per sistema d'emmagatzematge de biomassa forestal i altres equipaments.


25/04
2018

Rehabilitació del camí del cementiri i de les voreres de la plaçaVall de Baix

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 14/2018, en sessió de caràcter ordinari del 23 d'abril de 2018.

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament l'ajut per l'import de 44.659,14 ¬ - per dur a terme la següent actuació ( codi expedient: 201800218)

Rehabilitació del camí del cementiri i de les voreres de la plaça Vall de Baix, de Montellà


27/11
2017

Fira de primavera del Baridà i Fira de tardor del Baridà

Foto


per l'acord de la Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària núm. 36/2017, celebrada el 27 de novembre.

Acorda concedir a favor d'aquest ajuntament una subvenció per l'import de 1.500,00 ¬ - per dur a terme la següent actuació:

realització d'activitats firals, anualitat 2017

codi: 201702288


02/01
2018

Arranjament del camí entre la bàscula i el pont de l'escorxador

Foto

Per acord de la junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 31 de juliol, de 2017.

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament una subvenció per l'import de 4.550,00 euros - per dur a terme la següent actuació  (codi expedient: 201702508):


Arranjament camí entre la bàscula i el pont de l'escorxador de Martinet


30/05
2019

DESFIBRILADOR AUTOMÀTIC EXTERN (DEA)


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web