Dilluns, 21 De Gener De 2019
Plaça Pere Sarret, 1 - MARTINET Horari:9,00-14,00 de dillunsadivendres, Montellà i Martinet - 25724
Telèfon: 973 51 50 12 Fax: 973 51 51 25

Actuacions Subvencionades Diputació Lleida i organismes depenents

14/12/2018

Inversions de millora al dipòsit 1 de Montellà i millora de la captació del Torrent de la Font d'Abeller

Foto


Per acord de la Junta d e Govern de la Diputació de Lleida número 39/2016, en sessió de 28 de novembre de 2016.

s'ha concedit a favor d'aquest ajuntament un ajut per l'import de 13.631,80 ¬

- per dur a terme la següent actuació (codi expedient: 201603805)

Inversions de millora al dipòsit 1 de Montellà i millora de la captació del Torrent d'Abeller.


14/01/2019

Servei de salvament i socorrisme de les piscinesmunicipals,temporada 2018

Foto


Per la Junta de Govern de la Corporació número 37/2018, de 26 de novembre,

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament una subvenció per l'import de 4.500,00 ¬ per dur a terme la següent actuació:

finançament pel servei de salvament i socorrisme de la piscina municipal de Martinet, temporada d'estiu, 2018.

Codi; 201803317


25/10/2018

Implantació de millores en el dipòsit d'aigua de Martinet

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 39/2016, en sessió de 28 de novembre de 2016.

Sha concedit a favor d'aquest ajuntament un ajut pe rl'import de 6.363,19 ¬

- per dur a terme la següent actuació (codi expedient:201603671)

Implantació de millores en el dipòsit d'aigua de Martinet.


25/04/2018

Adquisició terrenys Camp de la Palanca i finca adjacent, a la zonadel Garbé

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 14/2018, en sessió de caràcter ordinari del 23 d'abril de 2018.

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament un ajut per l'import de 28.500,00 ¬ - per dur a terme la següent actuació (codi expedient: 201800217)

Adquisició terrenys Camp de la Palanca i finca adjacent, a la zona del Garbé, per sistema d'emmagatzematge de biomassa forestal i altres equipaments.


25/04/2018

Rehabilitació del camí del cementiri i de les voreres de la plaçaVall de Baix

Foto


Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 14/2018, en sessió de caràcter ordinari del 23 d'abril de 2018.

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament l'ajut per l'import de 44.659,14 ¬ - per dur a terme la següent actuació ( codi expedient: 201800218)

Rehabilitació del camí del cementiri i de les voreres de la plaça Vall de Baix, de Montellà


05/10/2017

Pla d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida,anualitats 2017 a 2019

Foto


Per acord de Ple de la Diputació de Lleida de l'aprovació de la convocatòria de subministraments i arrendaments, 2017, 2018 i 2019.

número de registre 6711


23/08/2017

Funcionament i administració del consultori mèdic de Martinet 2017

Foto


Per la Junta de Govern de la Corporació número 31/2017 de 23 d'octubre de 2017.

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament una subvenció per l'import de 9.025,00 ¬ - per du a terme la següents actuació:

 funcionament i administració del consultori mèdic local, anualitat 2017.

codi: 201701660


27/11/2017

Fira de primavera del Baridà i Fira de tardor del Baridà

Foto


per l'acord de la Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària núm. 36/2017, celebrada el 27 de novembre.

Acorda concedir a favor d'aquest ajuntament una subvenció per l'import de 1.500,00 ¬ - per dur a terme la següent actuació:

realització d'activitats firals, anualitat 2017

codi: 201702288


02/01/2018

Arranjament del camí entre la bàscula i el pont de l'escorxador

Foto

Per acord de la junta de Govern de la Diputació de Lleida, de 31 de juliol, de 2017.

S'ha concedit a favor d'aquest ajuntament una subvenció per l'import de 4.550,00 euros - per dur a terme la següent actuació  (codi expedient: 201702508):


Arranjament camí entre la bàscula i el pont de l'escorxador de Martinet


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats
IWS

Mapa Web